Ρούσσος Δ. Ισίδωρος
  Σταματίου Πρωίου 49, Ερμούπολη
  84100, Σύρος
  ΑΦΜ: 049193479 – ΔΟΥ: Σύρου
  ΑΡ. ΓΕΜΗ : 48743338000
  Τηλ. 2281301813
  support@homdwell.com