ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το www.homdwell.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο διαθέτει προς πώληση είδη σπιτιού όπως διακοσμητικά , καλάθια αποθήκευσης , μικροέπιπλα και λευκά είδη , κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον .

Ο ιστότοπος www.homdwell.com ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία ” Ρούσσος Δ. Ισίδωρος ” με έδρα Σταματίου Πρωίου 49 στην Ερμούπολη της Σύρου ,με ΑΦΜ : 049193479 , ΔΟΥ Σύρου , ΑΡ. ΓΕΜΗ : 48743338000  ,τηλέφωνο 2281301813 και email : support@homdwell.com

Πριν προχωρήσετε, διαβάστε αυτό το συμφωνητικό επειδή η πρόσβαση, η περιήγηση ή με άλλο τρόπο χρήση του Ιστότοπου υποδεικνύει τη συμφωνία σας σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας.

Δεν θα ανεβάσετε, διανείμετε ή δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω αυτού του Ιστότοπου οποιοδήποτε Περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) περιλαμβάνει σφάλματα, ιούς,  ή άλλο επιβλαβές κώδικα ή ιδιότητες. (β) απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, πορνογραφικό, μεροληπτικό ή μπορεί να προκαλέσει αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας  ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας που μπορεί να ισχύει (γ)  παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου.

Το homdwell.com μπορεί να σας δώσει μια ταυτότητα λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει την πρόσβαση και τη χρήση συγκεκριμένων τμημάτων αυτού του ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή ταυτοποίηση, θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας και το homdwell.com δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήση του Ιστότοπου.

Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους Χρήσης μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, πιστοποιείτε ότι είστε 18 ετών και άνω. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της συμφωνίας, σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου προβάλλοντας τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μόνο για σκοπούς αγορών και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό τρίτων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το homdwell.com εκ των προτέρων.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που παρέχεται στην παρούσα παράγραφο χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία μας εκ των προτέρων, όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, μουσικών κλιπ ή λήψεων, βίντεο κλιπ και γραπτού και άλλου υλικού που αποτελεί μέρος αυτού του Ιστότοπου (συλλογικά, το « Περιεχόμενα ») προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή η χρήση της Ιστοσελίδας προς όφελος άλλης επιχείρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή / και να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντά μας.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, προβολή, πώληση, μίσθωση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων από, μετάφραση, τροποποίηση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, αποσύνθεση ή άλλη εκμετάλλευση αυτού του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται γραπτώς από την εταιρεία μας . Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτοποίηση που σας έχει εκχωρηθεί αρχικά εάν η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι πραγματικά εξουσιοδοτημένη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των επικοινωνιών και των μεταδόσεων και όλες οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν μέσω αυτής της πρόσβασης ή χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχουν εκχωρηθεί. Θα ειδοποιήσετε αμέσως το homdwell.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλή παραβίασης της ασφάλειας αυτού του Ιστότοπου.